Obejde se bez ní bezdomovec?

Ačkoliv se zdá, že bezdomovec, povýšiv svůj životní styl na roveň přírodních národů, žijících v ráji svých zapadlých pralesů, nemá pražádnou souvislost s vymoženostmi moderní civilizace, opak je pravdou. Jak je vyroben ten lahodný český mok, tak skvěle chutnající ve srovnání s cizozemskými patoky? Z čeho je pivo? Pomineme-li všechny zemědělské produkty, pak základem je přece – voda. A pro každý pivovar je zcela zásadně důležitá. Vždyť co by bylo z plzeňského piva bez jejich typického základu, dodávaného z jejich vlastních zdrojů už stovky let? Tuctové pivo.

Závislost

Z toho vidíme, že vodovodní přípojka, studna, zemní vrt, to vše je nesmírně důležité nejen pro tuctového občana, ale i pro člověka bez domova, který s ničím takovým bezprostředně nepřijde do styku.