Stará řešení

Podíváme-li se na řešení uzavírání garáží do minulosti, zjistíme, že se v zásadě užívaly a na mnoha místech dosud přetrvávají tehdy běžná, jednoduchá, levná a dostupná řešení. Zejména v garážových „koloniích“ budovaných v souvislosti s výstavbou panelových domů a se vzrůstem životní úrovně obyvatelstva v šedesátých až osmdesátých letech minulého století se nejvíce užívala dvoukřídlá garážová vrata z plechu. Zamykala se buď stejně jako klasické domovní dveře a měla i kliku na otevření, nebo byla opatřena pouze visacími zámky.

Novější typy

Později se již začala používat složitější řešení, která měla omezit zejména potřebu prostoru před vjezdem, kam se otevíraly dvoukřídlé typy. S těmi si také někdy dokázal pohrát vítr a při nedbalém zajištění se stávalo, že nejeden řidič utrpěl havárii už při vyjíždění právě od vrat, prudce přivřených poryvem větru. Přišla tak na svět řešení sklopná, kdy se jakoby celá čelní plocha zvedala a otáčela vzhůru a dovnitř pod strop.