Výstavba nového potrubí

V mnoha městech již máme zastaralou kanalizaci. Proto je nutné ji pravidelně kontrolovat. Hrozí tam častější problémy než v moderní zástavbě. Pomocí kanalizačních kamer můžeme odhalit již malé ucpávky nebo i trhliny na potrubí. S těmi se snadno dokážeme poradit.

Monitorování potrubí
Víte, že i naši pracovníci již mají k dispozici moderní technické vybavení? Patří k nim zejména kanalizační kamery. Jejich prostřednictvím uvidíme, jaký je skutečný stav vašeho potrubí. Můžeme pak provést jednoduchou opravu a tím tak úspěšně předejdeme daleko rozsáhlejší havárii, která by zasáhla nejen vás, ale také široké okolí. Při ucpávkách je třeba hned začít s čištěním kanalizace. Ty pak co nejrychleji odstraníme. Problém bude tímto zcela vyřešen. Objednejte si alespoň někdy kontrolu svého potrubí.